Gå direkte til indhold
 • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Sekretariatschef til Rådet for Socialt Udsatte

04. mar. 2021

Brænder du for socialpolitik, og motiveres du af at få social udsathed på den politiske dagsorden lokalt og på landsplan? Så er du måske vores kommende sekretariatschef i Rådet for Socialt Udsatte.

Om rådet

Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Social- og Ældreministeriet. Rådet har bl.a. til opgave at være talerør for socialt udsatte, dvs. mennesker med komplekse sociale problemer som fx hjemløshed, afhængighed af rusmidler, psykisk lidelse mv. og rådgive regering, Folketing m.fl.

Du kan læse mere om Rådet på www.udsatte.dk.

Om stillingen

Som sekretariatschef har du det daglige ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet, hvilket bl.a. indebærer:

 • personaleledelse af syv ansatte med overvejende akademisk baggrund
 • tilrettelæggelse af sekretariatsbetjeningen af rådet samt rådsarbejdet i samarbejde med rådets formand
 • garant for skarpe beslutningsoplæg og sparring til rådet
 • implementering af rådets beslutninger
 • netværke med relevante aktører rundt i landet
  styrke målrettet kommunikation samt pressehåndtering
 • økonomistyring af sekretariatet

Om dig

Vi forestiller os, at du har en ledende rolle i et sekretariat eller lignende, hvor du har erfaring med tilrettelæggelse af sekretariatsbetjening/direktionsbetjening, økonomistyring og personaleledelse.

Vi lægger vægt på, at:

 • du er god til at samle folk om et fælles mål og fastholde et skarpt blik for, hvor rådets indsats kan gøre mest gavn i praksis
 • du er en stærk netværker og i forvejen har et godt netværk med relevante aktører på området
 • du har erfaring med pressehåndtering og kommunikerer målrettet
 • du har en relevant videregående uddannelse med en stærk faglighed
  interesse og indsigt i socialpolitik og velfærdspolitiske temaer
 • du kan arbejde politikudviklende og har erfaring med politiske beslutningsprocesser og samspil med ministerier, styrelser og centrale interesseorganisationer
 • du kan omsætte idéer og strategier og sætte mål og retning
 • du kan skabe rammer for udsatte borgers aktive deltagelse i politik- og vidensudvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter AC-overenskomsten. Du ansættes som chefkonsulent med personaleansvar på åremålsvilkår. Kvalifikationstillæg forhandles på baggrund af kvalifikationer og erfaring.

Ansættelsesstedet er Rådet for Socialt Udsattes sekretariat, St. Torvegade 26, 3700 Rønne.

Ansættelsesområdet er Social- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 2,2 1066 København K herunder tilhørende institutioner.

Stillingen indebærer en del rejseaktivitet rundt i landet.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2021.

Sådan søger du

Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Social- og Ældreministeriets hjemmeside: www.sm.dk 

Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest den 17. marts 2021 kl. 12:00.

Hvis det er muligt henset til Covid-19-restriktioner afholdes samtalerne fysisk.

Vil du vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rådsformand Vibe Klarup på tlf.: 26 12 18 32 eller mail: vibe@hjemtilalle.dk eller Kontorchef i Social- og Ældreministeriet Mie Henriette Eriksen på tlf.: 2814 9382 eller mail: mie@sim.dk.

Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.