LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Skræmmende tal viser elendig retstilstand for kontanthjælpsmodtagere

29. jun. 2016

Ny rapport fra Ankestyrelsen:
Skræmmende tal viser elendig retstilstand for kontanthjælpsmodtagere

Når kommuner tager penge fra en borger, skal de altså være sikre i deres sag. Når man læser, at kommunerne har ramt rigtigt i 26 pct. af tilfældene – mens de har lavet fejl i 53 pct. af sagerne om sanktioner, så tager man sig simpelthen til hovedet og spørger sig selv, om det virkelig kan være tal fra en dansk offentlig forvaltning, der bryster sig af at være retfærdig og faglig velfunderet?

Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen forholder sig til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der netop er udkommet i dag. Rapporten viser, at kommunerne har lavet fejl i 53 pct. af de tilfældigt udvalgte 131 sager om sanktioner overfor modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 2015. Sanktionerne gives efter 4 paragraffer i Aktivloven – den hårdeste sanktion gives efter paragraf 40 a, hvor borgeren kan miste sin ydelse i op til tre måneder, fx hvis borgeren gentagne gange uden rimelig grund har undladt at opfylde sin pligt til at stå til rådighed. Ankestyrelsen har undersøgt 20 sager, hvor der er blevet sanktioneret efter paragraf 40 a – i alle 20 sager ville Ankestyrelsen have fundet sanktionen forkert efter loven.

Det er jo simpelthen helt til hest! Vi taler altså om mennesker, der mister deres kontanthjælp i op til 3 måneder! Og hvis borgerne bare havde klaget til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, så havde de fået pengene tilbage igen. Fejl i 100 procent af sagerne er kommunernes ansvar. Men der må også være et ansvar for beskæftigelsesministeren, der ikke hjælper kommunerne godt nok med administrationen af lovgivningen. Folketinget løfter heller ikke ansvaret, når der vedtages love, som kommunerne har så svært ved at administrere. At miste indkomsten i 3 måneder, når man lever af kontanthjælp, er meget alvorligt.

Og Jann Sjursen tilføjer med tanke på fremtiden: 

Det der virkelig skræmmer mig, er at kommunerne lige om lidt skal administrere 23 kontanthjælpslofter. Ikke ét loft – der er tale om 23 forskellige ydelsesniveauer. Hvis de ikke kan finde ud af den nuværende lovgivning, hvad kan vi så ikke vente os af fremtiden?

 

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01