Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Tørlagt satspulje forhindrer nye initiativer for socialt udsatte

30. apr. 2013

”Det er en bombe under indsatsen for socialt udsatte,” siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, oven på det svar, som finansminister Bjarne Corydon for nyligt har givet Folketingets Socialudvalg: Der kommer ingen nye midler til satspuljen før år 2017. Grunden er ifølge finansministeren en langsom genopretning af den danske økonomi efter finanskrisen. Først i 2017 vurderer han, at konjunkturerne giver mulighed for nye midler til puljen.

”Penge til nye initiativer på det sociale område kommer stort set udelukkende fra satspuljen. Puljen har gjort det muligt at udvikle indsatsen på væresteder, metoder i opsøgende arbejde, aktiviteter, rådgivning og støtte til socialt udsatte borgere. Fremover vil der være nul og niks tilbage til nye udviklingsprojekter for socialt udsatte. Det er altid socialt udsatte, der bliver skubbet først ud af arbejdsmarkedet under en krise – de rammes altså nu dobbelt af den økonomiske krise,” siger Jann Sjursen.

Han peger samtidig på, at nuværende gode projekter, der udløber inden for de næste par år, heller ikke kan fortsættes. ”Vi mister værdifulde erfaringer, som ikke kan føres videre, og mennesker, der måske ellers var ved at komme på fode, mister fodfæstet.”

Rådet mener, at det er et problem, at udviklingen af tilbud til socialt udsatte går i stå, så snart der ikke bliver overført midler til satspuljen.

”Derfor har det i flere år været Rådets ønske, at satspuljen permanent skal have tilført cirka 600 millioner kroner om året – og de år, hvor den nuværende finansieringsmekanisme ikke giver nogle penge til puljen, skal puljen have tilført det samme beløb fra finansloven. Netop i krisetider må velfærdssamfundet gøre en ekstra indsats i forhold til de mest udsatte borgere,” siger Jann Sjursen.

Han vil derfor følge nøje med i dagens forespørgselsdebat (F38) i Folketinget, hvor finansministeren skal svare på spørgsmålet: ”Hvad kan regeringen oplyse om satspuljens fremtidige finansiering, og vil regeringen overveje at ændre på ordningen, så puljen fremover finansieres via finansloven?”

 

For uddybende kommentarer:

Jann Sjursen, formand for rådet for Socialt Udsatte: 30 26 49 01

Ole Kjærgaard, sekretariatschef for rådet for Socialt Udsatte: 41 85 10 95