LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Dårlig sundhed blandt udsatte

09. dec. 2012

Rådet offentliggør ny sundhedsundersøgelse, der viser, at de seneste fem års indsats for at bekæmpe social ulighed i sundhed kun har haft marginal betydning for de mest udsatte.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet har for Rådet for Socialt Udsatte gennemført SUSY Udsat 2012 for at belyse socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel. Undersøgelsen er en opfølgning på undersøgelsen SUSY UDSAT 2007.

Alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige har markant dårligere sundhed, sygelighed og trivsel end befolkningen som helhed, viser ny undersøgelse. Forekomsten af dårligt selvvurderet helbred, langvarig sygdom, stress, vold og selvmordsforsøg er markant højere.

Rapporten bestilles her.