Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Vigtig målsætningen om bedre overgange til voksenlivet efter anbringelse i "Børnene Først"

11. maj 2021

Rådet for Socialt Udsatte bakker fuldt op om og har store forventninger til regeringens målsætning om at gentænke det efterværn, som tidligere anbragte kan få, når de bevæger sig over i voksenlivet.

En anbringelse skal være en trædesten til et godt voksenliv, ikke en deroute til et liv med svære sociale problemer. For at sikre det, er støtten til tidligere anbragte unge i overgangen fra anbringelse til voksenlivet et behov, der ikke må overses. Desværre oplever mange, at hjælpen er helt utilstrækkelig.

Derfor er Rådet glade for, at parterne i den netop annoncerede brede politiske aftale Børnene Først har en klar målsætning om at gentænke det efterværn, som tidligere anbragte kan få, når de bevæger sig over i voksenlivet. Det er et vigtigt initiativ, som Rådet for Socialt Udsatte bakker fuldt op om og har store forventninger til.

Der er lavet et omfattende arbejde af en række organisationer, udviklet gennem Policy Lab på initiativ fra Bikubenfonden, til bedre overgange fra anbringelse til voksenliv. Rådet bakker op om arbejdet, der bør være inspiration for regeringen, når den kommer med sit udspil til det gentænkte efterværn.

Det er helt afgørende, at 1) en anbringelse skal kunne være en trædesten til et godt liv med netværk, job og bolig, 2) overgangsperioden er dynamisk, så systemet ikke slipper de unge, før de er klar til det, og 3) den unge skal være styrende i at lave en handleplan for et selvstændigt voksenliv.