LUK

Udsatte grønlændere

Udsatte grønlændere i Danmark lades i stikken

"Jeg vidste ikke, hvad jeg havde af muligheder i Danmark. Det var helt nyt for mig. Jeg tror også, jeg fik lidt af et kulturchok" - grønlandsk kvinde i Danmark, 38 år, værestedsbruger

Langt de fleste grønlændere i Danmark klarer sig godt. Men en forholdsvis stor andel af de grønlændere, som rejser til Danmark, ender i et liv som socialt udsatte. Rådet mener, at der er behov for at sætte fokus på livet for dem, der lever som socialt udsatte i Danmark og arbejde målrettet for at skabe indsatser, der tilgodeser deres behov.

Grønland er en del af Rigsfællesskabet, og grønlændere er danske statsborgere. De kan derfor rejse frit mellem de to lande og har ret til danske velfærdsydelser på lige fod med andre danskere. Det danske statsborgerskab kan dog paradoksalt nok blive en barriere for en positiv inklusion i det danske samfund. Det skyldes, at grønlænderes status som danske statsborgere betyder, at grønlændere ikke - som tilfældet er for flygtninge og indvandrere - modtager tilbud, som skal hjælpe dem til at blive inkluderet i det danske samfund. Mange grønlændere taler ikke dansk og kender ikke det danske system. Det betyder, at en forholdsvis stor gruppe ikke modtager den hjælp de har brug for, og det medvirker til, at en del grønlændere har eller udvikler store sociale problemer her i Danmark.

Udsatte grønlændere i Danmark lever ofte i et miljø, som er præget af misbrug af særligt alkohol og hash, og som er isoleret fra det øvrige samfund. Når sårbare grønlændere uden sociale netværk ankommer til Danmark, kan der være risiko for, at de hurtigt bliver en del af dette miljø. Nogle af de tilrejsende, som bliver en del af misbrugsmiljøet, levede forholdsvis stabile liv i Grønland med bolig og arbejde. Men noget går galt i mødet med det danske samfund, som kan føre til social udsathed.

Derudover er der også en gruppe, som kommer med en tung bagage og har barske oplevelser med sig fra Grønland. For denne gruppe er problemerne ofte opstået, før de kommer til Danmark, men i mødet med et samfund, der på flere parametre adskiller sig markant fra det grønlandske, er der en tendens til, at problemerne vokser og bliver flere.

For at belyse hvorfor så forholdsvis mange grønlændere, som kommer til Danmark, bliver socialt udsatte, har Rådet i 2013 gennemført en interviewundersøgelse. Undersøgelsen hedder "I Grønland er jeg for dansk, i Danmark er jeg 'bare' grønlænder" og kan findes nedenfor.


Rådet har desuden i 2016 gennemført en undersøgelse om de særlige udfordringer, der gør sig gældende for udsatte grønlandske kvinder i Danmark. Undersøgelsen kan ligeledes findes nedenfor.


I 2019 udgav Rådet sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark, som for første gang dokumenterer, hvordan det står til med sundhed, sygelighed og trivsel for gruppen, og sammenligner med øvrige socialt udsatte.

Du kan læse meget mere om, hvad Rådet mener i forhold til udsatte grønlændere ved at gå ind i nyhedsarkivet eller under publikationer og vælge temaet 'Udsatte grønlændere'.