LUK

Misbrug

Misbrug har store menneskelige omkostninger

Stof- og alkoholmisbrug

Stof- og alkoholmisbrug er for mange socialt udsatte både en følge af og en årsag til marginalisering. Et misbrug har omfattende negative konsekvenser i forhold til blandt andet den enkeltes økonomi, sundhed og helbred, boligforhold, sociale relationer og grad af kriminalitet.
 

Alkoholmisbrug

Center for Alkoholforskning estimerer, at der ca. er 147.000 danskere, som er alkoholafhængige. Langt de fleste er dog ikke socialt udsatte. Betegnelsen ’socialt udsatte mennesker med et alkoholmisbrug’ dækker over personer med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder kombineret med et skadeligt alkoholforbrug eller alkoholafhængighed.

Rådets undersøgelse af socialt udsattes sundhed og sygelighed – ”SUSY Udsat 2017” – viser, at hver syvende socialt udsatte har et alkoholmisbrug. Derudover viser den seneste hjemløsetælling, at næsten fire ud af ti hjemløse har et alkoholmisbrug.


Forskellige undersøgelser har vist, at kvaliteten i alkoholbehandlingen varierer meget mellem kommunerne. Ofte henvender misbrugsbehandlingen sig primært til misbrugere, som generelt set er socialt velfungerende. Det betyder, at socialt udsatte alkoholmisbrugere får sen kontakt til behandlingssystemet. Det er svært for denne gruppe at nå ind til alkoholbehandlingssystemet, fordi de ofte ikke kan rummes i systemet. Den manglende koordinering og samarbejde mellem alkohol- og stofmisbrugsindsatsen er et eksempel på, hvor svært det kan være at navigere i systemet. Udsatte alkoholmisbrugere er derfor en forsømt målgruppe. Der er behov for målrettede tilbud med fokus på alternative indgange til behandling.
 

Stofmisbrug

Sundhedsstyrelsens seneste skøn over antallet af stofmisbrugere i Danmark er udgivet i 2019 og lyder på, at der samlet set er 84.430 personer, der har et højrisikoforbrug af stoffer. Center for Rusmiddelforskning har tidligere vurderet, at antallet er 70.000 - 90.000. 16.961 personer var i følge Danmarks Statistik i behandling for deres misbrug i 2018. Rådet påpegede ifm. det nye skøn fra Sundhedsstyrelsen igen den store underbehandling på området.


Rådet lavede i 2019 en analyse, der viser, at kommunerne i praksis er ved at afvikle døgnbehandling. Det er en uheldig udvikling for ikke mindst socialt udsatte misbrugere, som ofte vil have gavn af et døgnbehandlingstilbud, hvor den enkelte kommer væk fra misbrugsmiljøet.


Behandlingsgarantien giver stofmisbrugere ret til at komme i behandling senest 14 dage efter, at de henvender sig. Men tal fra Danmarks Statistik viser, at mange kommuner har svært ved at overholde behandlingsgarantien. Rådet mener, at det kalder på en reaktion fra ministeren. Behandlingsgarantien er en ret, og at den skal overholdes.


Stofmisbrug har mange alvorlige konsekvenser og kan i allerværste fald medføre dødsfald som følge af fx en overdosis. De nyeste tal på området viser, at der i 2017 var 254 narkotikarelaterede dødsfald i Danmark.


Hvis du vil læse mere om misbrug af stoffer eller alkohol, så kig i nyhedsarkivet eller under publikationer og vælg "misbrug".