Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Prostitution

Hjælp til mennesker i prostitution

Prostitution kan have mange negative følgevirkninger. Det kan være isolation, selvstigmatisering og samfundsmæssig eksklusion. Risikoen for at opleve disse følgevirkninger er især til stede, hvis en person med prostitutionserfaring samtidig er hjemløs, er ramt af en sindslidelse eller har et misbrug.

Rådet mener, at der i højere grad skal sættes ind med tiltag, der tager højde for de komplekse problemer, der er forbundet med prostitution.

Det sociale system bør tage hensyn til udsatte personer i prostitution og de særlige livssituationer og afhængighedsforhold, de befinder sig i. Prostitution skal ikke blot ses som et spørgsmål om, hvorvidt det er lovligt eller ej, eller om der for eksempel betales skat eller ej. Det, der skal være i fokus, er, hvilke årsager der er til, at personen er havnet i prostitution og vedbliver med at befinde sig i prostitution. Disse årsager skal således være i centrum for det arbejde, der går ud på at tilbyde de rette indsatser for, at den enkelte kan forlade prostitution eller på anden vis få den hjælp, som måtte ønskes.

I en del år har der været en stigning af udenlandske kvinder i prostitution i Danmark, og der vurderes at være flere udenlandske kvinder i gadeprostitution end danske.

Læs mere om, hvad Rådet mener i forhold til prostitution, ved at gå ind i nyhedsarkivet eller publikationer og vælge temaet 'Prostitution'.