Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Prostitution

Hjælp til mennesker i prostitution

Prostitution kan have mange negative følgevirkninger. Det kan være isolation, selvstigmatisering og samfundsmæssig eksklusion. Risikoen for at opleve disse følgevirkninger er især til stede, hvis en person med prostitutionserfaring samtidig er hjemløs, er ramt af en sindslidelse eller har et misbrug.

Kriminalisering af køb af seksuelle ydelser?

I mange år er det såvel internationalt som i Danmark blevet diskuteret, hvorvidt køb af seksuelle ydelser skal kriminaliseres.

Rådet har historisk set været delt i spørgsmålet om kriminalisering af købesex. Dette begrundet i en grundlæggende forskellig vurdering af kriminalisering af kunden som instrument til bekæmpelse af prostitution og reduktion af skadesvirkninger. Et samlet råd har derfor hverken kunnet anbefale eller afvise en kriminalisering af købesex.

Argumenter for kriminalisering af kunden

En kriminalisering af kunden vil påvirke efterspørgslen og dermed også udbuddet. Færre mennesker vil blive trukket ind i prostitution, og det vil bidrage til at reducere de sociale problemer, som ofte omgiver et liv i prostitution.

En kriminalisering af kunden vil også være et klart signal om, at der med køb af seksuelle ydelser er tale om et så stort overgreb på et andet menneske, at det er samfundsmæssigt nødvendigt at gribe ind og etisk bydende at bekæmpe prostitution - også selv om den enkelte har valgt levevejen selv.

Et forbud mod at købe seksuelle ydelser placerer ansvaret hos kunden – det er kunden, der vælger at udnytte et andet menneske seksuelt og dermed forvolde eller forstærke psykiske og fysiske skader.

Argumenter mod kriminalisering af kunden

Centralt for dette synspunkt er, at kriminalisering ikke løser de reelle problemer for socialt udsatte mennesker. Mennesker i prostitution har mange andre menneskelige og sociale problemer. Problemerne kan eksempelvis omhandle økonomi, misbrug, arbejdsløshed og psykisk sårbarhed, og prostitutionen opleves ikke nødvendigvis som det største problem for den enkelte.

Kriminaliseringen af kunden kan tværtimod øge stigmatiseringen og give yderligere problemer for det enkelte menneske i prostitution, da prostitutionen skal foregå mere skjult, hvilket kan føre til mere risikofyldte kundekontakter og gøre muligheden for opsøgende arbejde på området vanskeligere.

Endvidere har mange af de mest udsatte i prostitution valgt levevejen som det mindste onde i forhold til kriminalitet. Hvis efterspørgslen efter seksuelle ydelser bliver mindre, vil kriminaliteten måske være det eneste alternativ. Endelig lægges der vægt på, at en undersøgelse fra SFI viser, at der blandt de prostituerede selv ikke eksisterer et stærkt ønske om kriminalisering af kunden, og derfor er synspunktet, at Rådet som talerør for socialt udsatte i prostitution ikke kan støtte en kriminalisering af kunden.

Hjælp til mennesker i prostitution

Rådet er enig i, at der i højere grad skal sættes ind med tiltag, der tager højde for de komplekse problemer, der er forbundet med prostitution.

Det sociale system bør tage hensyn til udsatte personer i prostitution og de særlige livssituationer og afhængighedsforhold, de befinder sig i. Prostitution skal ikke blot ses som et spørgsmål om, hvorvidt det er lovligt eller ej, eller om der for eksempel betales skat eller ej. Det, der skal være i fokus, er, hvilke årsager der er til, at personen er havnet i prostitution og vedbliver med at befinde sig i prostitution. Disse årsager skal således være i centrum for det arbejde, der går ud på at tilbyde de rette indsatser for, at den enkelte kan forlade prostitution eller på anden vis få den hjælp, som måtte ønskes.

I de seneste år har der været en stigning af udenlandske kvinder i prostitution i Danmark, og der vurderes at være flere udenlandske kvinder i gadeprostitution end danske.

Læs mere om, hvad Rådet mener i forhold til prostitution, ved at gå ind i nyhedsarkivet eller publikationer og vælge temaet 'Prostitution'.