LUK

Sindslidende

Udsatte sindslidende lever på kanten af samfundet

"Det eneste, jeg ville, var at dulme nerverne. Og fortrænge alle de tanker, jeg gik rundt med af forskellig art... Det er et helvede af en anden verden..." - Mand, 43 år, hjemløs og psykisk syg.

Mange socialt udsatte er sindslidende. Nogle har psykiatriske diagnoser - det kan være skizofreni eller borderline - mens andre lider af mere diffuse psykiske vanskeligheder eller mangler at få stillet en diagnose. Dertil kommer, at et liv som socialt udsat i sig selv kan føre til angst, depression og psykisk sårbarhed.

Mennesker med sindslidelser er overrepræsenterede inden for både gruppen af hjemløse og gruppen af mennesker i misbrug. Det tegner et billede af, at mennesker, som lever et liv som socialt udsat, ofte er mennesker, som ikke har fået den rette social-og sundhedsfaglige hjælp i tide i forhold til deres psykiske lidelser. Midlertidige botilbud til hjemløse - det kan være herberger og varmestuer - beretter da også om, at et stigende antal af deres brugere er mennesker med komplekse og alvorlige psykiske lidelser.

Med satspuljeaftalen for psykiatrien for perioden 2015 – 2018 blev der nedsat en faglig ekspertgruppe, der blandt andet skal kortlægge årsagerne til stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter. Rådet og Institut for Menneskerettigheder har i den forbindelse rettet en fælles henvendelse til den faglige ekspertgruppe, som anbefales at undersøge nærmere, hvad der ligger bag stigningen i antallet af foranstaltningsdomme og gå i dybden med at undersøge muligheder for at sikre proportionalitet i domme, retssikkerhed under foranstaltning samt ligebehandling i forhold til etnicitet.

Rådet ser frem til at se resultaterne af ekspertgruppens arbejde og ikke mindst til at se ekspertgruppens arbejde omsat til praksis. Rådet ønsker dog ud over ekspertgruppens arbejde også at forpligte regeringen til en årlig redegørelse på området, hvor der gøres status for udviklingen og initiativer på området for retspsykiatri. Dette med formålet at sikre landets retspsykiatriske patienter reel ligebehandling.

Læs mere om, hvad Rådet mener i forhold til sindslidende, ved at gå ind i nyhedsarkivet eller ved at søge under publikationer og vælge temaet 'Sindslidende'.