LUK

Sundhed for socialt udsatte

Ulighed i sundhed

"Det er sjældent, at en hærdet narkoman bliver over 50 år. Jeg ved godt, jeg ikke bliver så gammel. Det ved jeg godt" - Kvinde, 35 år

Sundhed er helt fundamentalt for menneskers mulighed for at leve et godt liv.

Men for socialt udsatte grupper er sundhed en mangelvare. Socialt udsatte har en markant højere sygelighed og dødelighed end resten af befolkningen. Det skyldes bl.a. gruppens sundhedsadfærd og livsstil, men Rådet er også af den opfattelse, at det skyldes, at udsattes møde med sundhedssystemet ikke altid håndteres optimalt.

Socialt udsatte borgere har en lavere gennemsnitslevealder end resten af befolkningen. Socialt udsatte mænd dør gennemsnitligt 19 år før andre mænd og socialt udsatte kvinder dør gennemsnitligt 17 år tidligere end andre kvinder. Samtidig lever de i gennemsnit længere tid med dårligt helbred.

Alvorlige tandsmerter, hjerte-, lunge- eller leverproblemer og nedsat førlighed kombineret med stress og angst kan være dagligdagen for nogle at de mest socialt udsatte grupper.

Socialt udsatte borgeres brug af sundhedsvæsenet har i mange tilfælde karakter af brandslukning - og ikke af regelmæssig og opfølgende behandling. Derfor bliver mindre alvorlige lidelser og sygdomme ofte forværret og får lov at udvikle sig. Nogle tager først kontakt til sundshedsvæsenet, når deres helbredsmæssige situation er akut, og andre tager slet ikke kontakt på grund af en grundlæggende mistillid til sundhedssystemet.

Du kan læse meget mere om, hvad Rådet mener om socialt udsatte og sundhed, ved at gå ind i nyhedsarkivet eller under publikationer og vælge temaet 'Sundhed'.

Alle har ret til en ordentlig behandling!

Se Rådets informationsvideo Alle har ret til en ordentlig behandling! herunder.

Selvom socialt udsatte har et væsentlig forhøjet forbrug af sundhedsydelser, er middellevetiden for socialt udsatte 19 år kortere end for resten af befolkningen. Socialt udsattes middellevetid var 61 år i 2015 - det svarer til levetiden i den generelle befolkning i 1920’ernes Danmark – mens den generelle befolkning i dag kan forvente at blive ca. 80 år gamle. 

Socialt udsatte får ikke nok ud af de mange sundhedsydelser og sundhedsvæsenet passer ikke til socialt udsatte. Sådan skal det ikke være.

Klik på billedet for at se videoen "Alle har ret til en ordentlig behandling!"