Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet for Socialt udsatte

Rådet for Socialt Udsatte er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning samfundets overordnede politikker har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Hvis du har forslag til temaer eller områder, som du mener, at Rådet for Socialt Udsatte skal se på, er du velkommen til at kontakte os.

Via undersøgelser, rapporter, debatindlæg, afholdelse af konferencer samt dialog med den enkelte, den faglige såvel som den politiske verden, forsøger Rådet at påvirke fordomme, misforståelser og holdninger om socialt udsatte. Rådet stiller desuden forslag til forbedringer af socialt udsattes kår i årsrapporter og formidler generelt god praksis i det sociale arbejde. Rådet igangsætter analyser af de samfundsmæssige mekanismer, der kan forværre socialt dårligt stillede personers vilkår, og som måske ligefrem kan tvinge dem ud i en endnu mere udsat position.

Rådet sætter fokus på de forhold, der ikke fungerer i det offentlige system og generelt i det sociale fællesskab. Her arbejdes ud fra en tanke om, at dét at skabe sammenhængskraft i et samfund ikke er det samme som at skabe homogenitet og fjerne forskelligheder. Fokus bør ikke være på, hvordan man samfundsmæssigt kan "normalisere" udsatte, men hvordan man kan skabe rum for, at samspillet mellem alle borgere fungerer - og at der også er plads til de mennesker, der har særlige problemer.