LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Anja Plesner Bloch

Formand for og medstifter af Brugernes Akademi

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2014

Baggrund:
Formand for og medstifter af Brugernes Akademi - en brugerorganisation, der videreformidler stofbrugeres viden og oplysninger blandt andet til beslutningstagere og lovgivere.

Brugerrepræsentant i bestyrelsen hos Gadejuristen siden 2010, med i Københavns Kommunes byggeudvalg vedrørende Halmtorvet 17 (indretning til stofindtagelsesrum) og medlem af Københavns Kommunes udsatteråd.

Tilbage til oversigten