LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Christina Strauss

Fungerende fmd. for Rådet for Socialt Udsatte, formand for SAND - de hjemløses landsorganisation

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte og næstformand siden 2018

Baggrund:
Formand for SAND - de hjemløses landsorganisation siden 2017. SAND er en interesseorganisation for hjemløse, der yder bl.a. bisidderhjælp og anden rådgivning til hjemløse.

Medlem af Aarhus Kommunes udsatteråd.

Tilbage til oversigten