LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Helle Christiansen

Chef for Kirkens Korshær

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2018

Hvad brænder jeg for:
Det danske samfund som et samfund, hvor mennesker får hjælp til det, der er nødvendigt for dem.

Baggrund:
Chef for Kirkens Korshær siden 2011. Kirkens Korshær er en privat folkekirkeligt funderet hjælpeorganisation, der udfører socialt arbejde blandt udsatte mennesker i Danmark.

Uddannet cand.theol., mangeårigt arbejde i organisationer og som sognepræst.

Tilbage til oversigten