LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Knud Kristensen

Formand for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2014

Hvad brænder jeg for:
At sikre at alle – også socialt udsatte – skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv. Jeg kæmper for et samfund, hvor menneskets personlige værdighed og værdi vægtes højere end teknologiske og økonomiske hensyn, og hvor fællesskabet anerkendes som en forudsætning for menneskets fortsatte udvikling.

Baggrund:
Landsformand i SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed siden 2009. SIND er en forening, der fungerer som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.

Medejer af kommunikationsvirksomheden European Service Network i Bruxelles. Medlem af forretningsudvalget for Danske Handicaporganisationer siden 2014. Medlem af Det Centrale Handicapråd 2009-2011 og igen fra 2018. Medlem af Regeringens Psykiatriudvalg 2012-2013 og Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg siden 2014. Konsul for Slovenien i Aarhus siden 1993. Medforfatter til “Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – Kend dine rettigheder.”

Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1981.

Tilbage til oversigten