LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Flora Ghosh

Direktør i LivaRehab

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2010

Baggrund:
Initiativtager, direktør og projektleder for Center LivaRehab, der arbejder med kvinder i udsatte situationer - bl.a. kvinder der har fået skader af prostitution.

Uddannet socialrådgiver og cand.scient.soc.

Tilbage til oversigten