LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Morten Skov Mogensen

Generalsekretær i KFUM's Sociale Arbejde

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2018

Baggrund:
Generalsekretær for KFUM's Sociale Arbejde siden 2012. KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer og driver cirka 90 institutioner og sociale tilbud.

Derudover bl.a. medlem af Frivilligrådet fra 2015 - 2018, næstformand i Center for Frivilligt Socialt Arbejde siden 2015 og formand for bestyrelsen på Rødding Højskole siden 2009.

Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har en master i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Tilbage til oversigten