LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Nanna W. Gotfredsen

Leder af Gadejuristen

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2018

Baggrund:
Medstifter og leder af Gadejuristen, som er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre former for støtte til og for udsatte mennesker.

Medlem af København Kommunes udsatteråd.

Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2000.

Tilbage til oversigten