LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Robert Olsen

Forstander på Kofoeds Skole

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2014.

Baggrund:
Forstander på Kofoeds Skole siden 2011. Kofoeds Skole hjælper på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag socialt udsatte mennesker med at hjælpe sig selv til et bedre liv.

Formand for Frivilligrådet i Københavns Kommune siden 2017. Medlem af udsatterådet i Københavns Kommune siden 2014. Formand for Socialpolitisk Forening fra 2012 til 2016. Forstander på mændenes hjem fra 1993 til 2011. Konstitueret forstander for KFUM's kollegium August Gardesvej fra december 2005 til juni 2006, ved siden af arbejdet på Mændenes Hjem.

Uddannet sygeplejerske i 1986. 

Tilbage til oversigten