LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

Steen Moestrup

Medlem af LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugeres landsledelse

Alder, civilstand og bopæl:
Født i 1965, bor i Hillerød

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2018

Hvad brænder jeg for:
Jeg vil gerne være med til at skabe en psykiatri, som rent faktisk hjælper den enkelte med at komme videre med sit liv, og som formår at støtte borgeren igennem kriser – såvel i den ambulante psykiatri som på sengeafsnit. Alt for mange indsatser er skemalagte og savner et reelt mål. Jeg mener, at mange udsatte hjælpes dårligt og tabes, fordi der mangler forståelse for psykisk ubalance og psykisk sygdom.

Baggrund:
Medlem af LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugeres landsledelse. LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer og formulerer politik.

Uddannet civiløkonom, nu førtidspensionist og har tidligere arbejdet med økonomi i forskellige virksomheder

Tilbage til oversigten