LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Thomas Fuglsang

Fhv. centerchef for KABS

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2018

Baggrund:
Fhv. overlæge og centerchef i Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere (KABS). KABS Behandlingscenter leverer lægelig og social behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug.

Uddannet journalist i 1972, cand.med. i 1988, speciallæge i almen medicin i 1994.

Tilbage til oversigten