LUK

Medlemmer

Medlemmerne af Rådet er personligt udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Sammen dækker de det felt, Rådet skal beskæftige sig med.

OBS: pr. 6. november 2019 har alle rådsmedlemmer, i forlængelse af Jann Sjursens ønske om at fratræde posten som formand for Rådet, stillet deres mandater til rådighed for social- og indenrigsministeren, så der snarest muligt kan udpeges et nyt råd.

Trine Hammershøy

Direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark

Medlem siden:
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte siden 2018

Hvad brænder jeg for:
At sikre, at alle mennesker uanset baggrund, uddannelse og sygdomsforløb får mulighed for at bruge sig selv og få det bedst mulige liv baseret på, at vi alle har håb og drømme. Jeg har stor respekt for faglighed, men også for, at det levede livs erfaringer har stor værdi. Brænder særligt for at sikre unge, og at deres stemme bliver hørt.

Baggrund:
Direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark. Headspace yder gratis og anonym rådgivning for børn og unge om sociale og psykiske problemer. Medstifter af Det Sociale Netværk i 2009, som arbejder for at fremme danskernes mentale helbred og forebygge, at flere børn og unge udvikler psykiske problemer.

Medlem af Frivilligrådet 2014 – 2017, ejer af kommunikationsvirksomheden PRspektiv 2004 – 2014.

Tidligere blandt andet konsulent for Poul Nyrup Rasmussen i Europa-parlamentet, LO, Dansk Management Forum og informationschef i Statsministeriet.

Tilbage til oversigten