LUK

Sekretariatet

Der er i alt syv ansatte i sekretariatet, som på hver deres fagområde understøtter og rådgiver Rådet i deres arbejde.

Ole Kjærgaard
Sekretariatschef
Telefon:41 85 10 95
E-mail:okj@udsatte.dk
Lars Wermelin Aarestrup
Kommunikationskonsulent
Telefon:41 85 10 50
E-mail:lwaa@udsatte.dk
Pernille Loumann
Politisk konsulent
Telefon:41 85 10 78
E-mail:pelo@udsatte.dk
Helena Hanna Holm (barselsorlov)
Politisk konsulent
Telefon:41 85 11 00
E-mail:hmhh@udsatte.dk
Anne Stine Jørck
Politisk konsulent
Telefon:41 85 10 99
E-mail:ansj@udsatte.dk
Laura Kofod
Politisk konsulent
Telefon:41 85 10 64
E-mail:lauk@udsatte.dk
Jens Sørensen
Kontorassistent
Telefon:41 85 11 00
E-mail:jeso@udsatte.dk