Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Partnerskab for Udsatte Voksne

Folketingets partier vedtog den 25. april 2020 en ’udsattepakke’, der skulle imødegå de særlige udfordringer, som COVID-19 gav for socialt udsatte grupper.


I den forbindelse blev der nedsat tre Partnerskaber. Et for børn og unge, et for handicapområdet og et for udsatte voksne. Rådet for Socialt Udsatte blev inviteret til at facilitere Partnerskabet for udsatte voksne.


Rådet for Socialt Udsatte ser frem til at påtage sig denne vigtige opgave, og de første møder og initiativer er allerede i gang.


Ved at lade centrale aktører med forskellige perspektiver på udsatte gruppers udfordringer gå i dialog, er det forhåbningen, at Partnerskabet kan medvirke til at skabe tryghed og modvirke mistrivsel og ensomhed under den gradvise genåbning af samfundet. Mange sårbare og udsatte har kun i mindre grad fået gavn af den gradvise åbning og det har bl.a. medført ensomhed, øget angst og en forværring af de udfordringer, som de i forvejen har at slås med.


Partnerskabet vil dele viden om, hvilke udfordringer der er og som opstår fremadrettet. Mange gode initiativer er sat i værk og Partnerskabet vil undersøge, om der er basis for at udbrede disse yderligere og/eller om der skal iværksættes nye tiltag. Partnerskabet vil have en særlig opmærksomhed på, om der kan etableres nye samarbejder på tværs af myndigheder, private, civilsamfund og diverse organisationer, ligesom Partnerskabet vil være åbent overfor at inddrage andre lokale og landsdækkende aktører.

Ensomhedsstrategi

Partnerskabet har ligeledes fået til opgave at udarbejde en strategi for at modvirke ensomhed under og efter COVID-19 for udsatte voksne. De øvrige Partnerskaber udarbejder ligeledes ensomhedsstrategier for deres målgrupper og strategierne fusioneres til én strategi til sidst.

Socialstyrelsens portal

Socialstyrelsen etablerer en portal, hvor gode erfaringer med at skabe tryghed og trivsel under genåbningen kan lægges ind til brug for fagfolk, kommuner, bruger- og pårørendeorganisationer mv. Her vil diverse vejledninger i forbindelse med COVID-19 også blive samlet.

For mere information

Konsulent
Berit Johannsen
Telefon:40 42 71 75
E-mail: bejo@udsatte.dk

Partnerskab for Udsatte Voksne

icon-check

Partnerskabet for Udsatte Voksne består af følgende aktører:

Rådet for Socialt Udsatte

KFUM's Sociale Arbejde

Kirkens Korshær

Blå Kors

Røde Kors

KFUK's Sociale Arbejde

Frelsens Hær

Hus Forbi

SAND

Landsforeningen af Væresteder (LVS)

SIND

Folkebevægelsen mod Ensomhed

Boligselskabernes Landsforening (BL)

Selveje Danmark

KL

Danske Regioner

Idræt for sindet, DIF

Ombold

Dansk Live

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

FOA

Dansk Socialrådgiverforening

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)

Frivilligrådet

Trygfonden

Bikubenfonden

SUS

Kofoeds Skole

Weshelter

Dansk Folkehjælp

FRISE