LUK

Afvikling af intensiv stofbehandling - opdatering

01. maj 2020

Rådet for Socialt Udsatte har pba. seneste tal fra bl.a. Danmarks Statistik opdateret sin analyse af kommunernes afvikling af intensiv behandling for stofmisbrug.

På baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik estimeres det, at kun 439 personer påbegyndte et døgnbehandlingsforløb i 2018. Hermed er andelen af personer i et påbegyndt intensivt døgnbehandlingsforløb nede på 4,8 pct. af det samlede antal personer, som i 2018 startede i et offentligt finansieret stofbehandlingsforløb.

Analysen viser også, at det faldende antal døgnbehandlinger ikke er blevet kompenseret med en stigning i dagbehandling, som er den næstmest intensive form for behandling. Antallet af indskrivninger i dagbehandling er på niveau med tallet fra 2015.

De intensive behandlingsforløb er i stedet blevet erstattet af ambulante behandlingsforløb, som er steget med 16 pct. fra 2015 til 2018.

For mere information

Sekretariatschef
Ole Kjærgaard
Telefon: 41 85 10 95
E-mail: okj@udsatte.dk
Analytiker
Dominik Lillemæhlum
Telefon: 41 85 10 79
E-mail: doml@udsatte.dk