Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter

30. jun. 2020

Hvordan er livet på gaden for uregistrerede migranter? Hvilke problemer oplever de ift. sygdom og behandling? Og hvordan håndterer de sociale organisationer den ellers oversete og meget marginaliserede gruppe?

Denne undersøgelse belyser sundhedstilstanden blandt uregistrerede og hjemløse migranter, som lever på gaden og opholder sig i gade- og stofmiljøerne i hhv. København og Århus. Formålet med studiet er at bidrage med empirisk indsigt i de sundhedsproblematikker og deraf affødte sundhedsrelaterede behov, som de uregistrerede og hjemløse migranter oplever.

Studiet har yderligere til formål at opsamle og belyse erfaringer og etiske overvejelser, som personer i sundhedssektoren og sociale organisationer gør sig i arbejdet med uregistrerede migranter, som lever på gaden.

Undersøglsen viser, at der er en lang række barrierer for, at uregistrerede og hjemløse migranter i Danmark kan få den hjælp, de har brug for ifm. deres store sociale og sundhedsmæssige problemer. Derudover viser undersøgelsen, at den nuværende lovgivning giver fagpersoner og sundhedspesonale en række etiske udfordringer, når de ikke kan yde den samme hjælp til syge migranter som til cpr-registrerede borgere.

Rådet for Socialt Udsatte har pba. undersøgelsen en række forslag til forbedringer på området. Bl.a. foreslår Rådet, at sundhedsloven ændres, så der gives ret til nødvendig behandling og ikke kun akut behandling. Nødvendig behandling forstås som muligheden for at kunne foretage udredninger og behandlinger, som ikke er akutte, men som er nødvendige for at behandle personens sygdom i tilfælde, hvor der er risiko for, at dennes tilstand forværres uden behandling.

Du kan downloade eller bestille rapporten til højre på denne side, hvor du også kan download Rådets forslag til forbedringer på området.

Bestil Publikation

icon-exit-overlay
Sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter

Hvordan er livet på gaden for uregistrerede migranter? Hvilke problemer oplever de ift. sygdom og behandling? Og hvordan håndterer de sociale organisationer den ellers oversete og meget marginaliserede gruppe?

Udfyld formularen nedenfor
Husk at udfylde felterne markeret med stjernen (*)
Dit navn
Din e-mailadresse
Navn på din organisation eller virksomhed
Din postadresse
Dit postnummer
Din by
* Alle felter med (*) skal udfyldes