Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Veje til deltagelse for borgere i socialt udsatte positioner - Et litteraturstudie om de teoretiske diskussioner på feltet

21. jun. 2021

Rådet for Socialt Udsatte er optaget af, hvordan borgere i udsatte positioner kan opnå bedre mulighed for og adgang til at deltage i demokratiske processer.

Som supplement til inspirationshæftet Deltagelse som vejen til forandring - 12 eksempler til inspiration har Rådet derfor bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at lave dette litteraturstudie.

Ambitionen med litteraturstudiet er at supplere de praktiske eksempler fra ovennævnte inspirationshæfte med et akademisk overblik over feltet, rammesætte diskussionerne, give et grundigt vidensoverblik med indsigt i teoretiske begreber og diskussioner på feltet, og opstille tværgående principper for god praksis for involvering og deltagelse.

Du kan downloade litteraturstudiet til højre på denne side.

For mere information

Politisk konsulent
Camilla Uhrskov Jordal
Telefon:41 85 10 78
E-mail: caub@udsatte.dk