LUK

Årsrapport 2011

24. aug. 2011

Årsrapporten 2011 afspejler Rådets arbejde i det forgangne år. I lighed med tidligere år er vægten lagt på store og små konkrete forslag til forbedringer for socialt udsatte.

Rådet håber, at forslagene vil blive taget op i relevante sammenhænge. Rapporten afspejler også ambitionen om at være et kritisk og konstruktivt talerør for socialt udsatte mennesker.