LUK

Årsrapport 2012

22. aug. 2012

Årsrapporten 2012 afspejler Rådets arbejde i det forgangne år. I lighed med tidligere år er vægten lagt på store og små konkrete forslag til forbedringer for socialt udsatte.

Årsrapporten 2012 indeholder bl.a. Rådets vurdering af sæsonens mange reformer, kommunale besparelser, sammenhæng og kontinuitet i indsatsen mm.