Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet

30. jun. 2017

Denne publikation præsenterer resultaterne af en registerbaseret analyse af dødelighed og brug af sundhedsvæsenet blandt socialt udsatte i perioden 2007 - 2015.

Analysen viser bl.a. at:

  • Middellevetiden for socialt udsatte er steget med gennemsnitligt 4 år i perioden 2009-2015 (mod en stigning på 1 år i den øvrige befolkning) – socialt udsatte dør 19 år før den øvrige befolkning
  • Socialt udsatte dør særligt af stof- og alkoholmisbrugsrelaterede sygdomme
  • Socialt udsatte har et stort forøget forbrug af sundhedsydelser. I nogen grad ift. primærsektoren, men særligt ift. sekundærsektoren – både somatisk og psykiatrisk
  • Socialt udsatte har et sygdomsmønster, som er væsentligt forskelligt fra den øvrige befolknings. Særligt infektionssygdomme, psykiske lidelser samt alkohol- og stofmisbrugsrelaterede sygdomme optræder langt hyppigere hos socialt udsatte end i den øvrige befolkning.

Analysen er lavet af Statens Institut for Folkesundhed på bestilling af Rådet for Socialt Udsatte og udgør første delrapport i undersøgelsen SUSY Udsat 2017.

Du kan downloade rapporten i boksen ude til højre på denne side.