Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Afsavn og indkomst

28. jan. 2013

Denne rapport sætter fokus på afsavn i den danske befolkning, og ser på sammenhængen mellem indkomst og afsavn. Formålet er, at se på udbre- delsen og omfanget af afsavn specielt blandt familier med lave indkomster. Hvad er konsekvenserne af lave indkomster? Er der tale om en koncentra- tion af afsavn blandt dem med de laveste indkomster, og i givet fald viser denne koncentration sig ved bestemte indkomstniveauer?

En af de store udfordringer i forhold til fattigdomsproblematikken er, hvor- dan man måler fattigdom. Den mest anvendte målemetode er indkomstme- toden, hvor fattige afgrænses som dem, som har en indkomst, som er 50 % eller 60 % under medianindkomsten i det enkelte land som pågældende le- ver i. Der har imidlertid været rejst en kritik denne opgørelsesmetode, som peget på metoder som måler fattigdommen mere direkte ud fra familiernes faktiske levevis. I EU har man fx som konsekvens af kritikken suppleret med opgørelser af andelen i befolkningen, som har forskellige afsavn.

Også i den danske fattigdomsdebat synes der at være tegn på en større enighed om, at fattigdom handler om at familier skal have råd til at kunne købe basale fornødenheder.