Gå direkte til indhold

Rådets årsrraport 2014 afspejler Rådets arbejde i det år, som er gået. I rapporten er der samlet tilgængelig viden om social udsattes situation (kapitel 1) og der er særskilte kapitler om de temaer, Rådet i særlig grad har beskæftiget sig med i det forgangne år (kapitel 2-7). De fleste af kapitlerne indeholder konkrete forslag til, hvordan indsatsen kan blive bedre. 

I det forgangne år har Rådet særligt beskæftiget sig med temaerne: Udsatte grønlændere, regeringens reformer af blandt andet kontanthjælp og førtidspension, foranstaltningsdomme til psykisk syge, regeringens sociale 2020-mål, udsatte unge og fattigdom. 

Bagerst i rapporten kan du finde en samlet oversigt over Rådets forslag.