Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Dårligt liv - dårligt helbred - Socialt udsattes opfattelse af eget liv og sundhed.

01. feb. 2009

SUSY UDSAT – Rådet for Socialt Udsattes Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse 2007 - bekræftede den anelse, vi havde: De socialt udsatte har det dårligt både fysisk og psykisk. Men at forskellen er så markant mellem de udsatte og befolkningen som helhed er decideret skræmmende.

Alvorlige tandsmerter, hjerteproblemer, nedsat førlighed samt i de sorteste stunder en følelse af et forspildt liv, som er forsøgt endt flere gange. Skal man finde noget positivt ved undersøgelsens dystre resultater, må det være, at den har været med til at sætte fokus på den sociale ulighed i sundhed. En ulighed som regeringens forebyggelseskommission vil komme med forslag til løsninger på i sin rapport, som udkommer i slutningen af marts måned 2009.

Rådet har fulgt den taltunge SUSY UDSAT undersøgelse op med denne kvalitative interviewundersøgelse af de udsattes oplevelse af eget liv og sundhed. Formålet har været at uddybe og nuancere billedet af socialt udsattes sundhed ved hjælp af deres egne livsfortællinger om forskellige gennemgående sundhedstemaer. Ligesom tilfældet var det med SUSY UDSAT, er det Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der har gennemført undersøgelsen og skrevet rapporten.

Rådets sundhedsgruppe har bidraget med kritiske røster og konstruktive forslag undervejs i processen.