Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Levekår og coping

01. maj 2010

Denne rapport er den tredje i rækken fra forskningsprojektet ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”. Rapporten sætter fokus på to forhold. For det første hvordan levekårene er for husstande, der har de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. For det andet hvordan individer og familier reagerer på at leve af de lave forsørgelsesydelser. Formålet er at belyse, hvordan de laveste sociale ydelser på den ene side påvirker modtagernes levekår og velbefindende og på den anden side deres handlinger og aktiviteter i hverdagen.

I sidste rapport var fokus på økonomi og afsavn, dvs. i hvilken udstrækning husstande på de laveste sociale ydelser af økonomiske grunde må undlade at foretage en række almindelige og nødvendige aktiviteter, indkøb og handlinger i dagligdagen. I nærværende rapport forsøger vi at afdække, hvordan personer og familier håndterer den situation, at de har så små rådighedsbeløb, at de må afholde sig fra både køb af goder og deltagelse i aktiviteter, som i almindelighed anses for nødvendige eller helt selvfølgelige. Rapporten er – som den seneste – baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført fra januar til februar 2009 blandt voksne personer mellem 20 og 59 år med en stratificeret udvælgelse af svarpersoner, der modtager de laveste sociale ydelser, modtager almindelig kontanthjælp, modtager arbejdsløshedsdagpenge eller er beskæftigede.

Rapporten er udarbejdet af Morten Ejrnæs, Aalborg Universitet, Henning Hansen,
CASA, og Jørgen Elm Larsen, Københavns Universitet.