Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Livet på de laveste ydelser

01. maj 2010

Denne rapport er den fjerde i rækken fra forskningsprojektet ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”, som udføres for Rådet for Socialt Udsatte af en forskergruppe under Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. De tidligere rapporter er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse samt registerdata og har blandt andet påpeget de afsavn og begrænsninger i forbrug, som de laveste sociale ydelser kan resultere i, de levekår modtagerne af de laveste sociale ydelser lever under samt deres overlevelses- og tilpasningsstrategier.


Rapporten tager udgangspunkt i en kvalitativ interviewundersøgelse af udvalgte familiers og personers oplevelser af at leve af de laveste sociale ydelser samt deres reaktionsmønstre herpå. Rapporten supplerer de kvantitative data, som de andre rapporter bygger på, og formålet er at nuancere og uddybe de konsekvenser, som de laveste sociale ydelser har ud fra familiernes og personernes egne fortællinger herom. Ved at lade modtagerne af de laveste sociale ydelser sætte ord på deres egen livssituation vil vi med illustrative beretninger og eksempler give et nuanceret billede af, hvordan deres liv påvirkes af de laveste sociale ydelser.