Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Mindre tvang i psykiatrien - et debatoplæg om den kommende revision af psykiatriloven

07. apr. 2008

Rådet for Socialt Udsatte har det som et højt prioriteret fokusomrade at bedre vilkårene og mulighederne for mennesker med en sindslidelse. Et vigtigt pejlemærke for Rådets arbejde indenfor dette område har været revisionen af loven om frihedsberØvelse og anden tvang i psykiatrien (også omtalt som psykiatriloven.) som skal ske i 2005-2006.