Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Når Kassen smækker i

03. nov. 2011

Der har i de seneste år været en markant vækst i antallet af økonomiske sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere. Det gælder også borgere, der er kategoriseret som havende problemer ud over ledighed. Lovgivningen omkring anvendelse af økonomiske sanktioner over for arbejdsløse er gradvist blevet ændret fra starten af 1990’erne og frem til i dag. Rådigheds- og sanktionsreglerne er blevet skærpet, og der er sket en udvidelse af målgruppen, som er omfattet af disse regler. Siden 2009 kan alle ledige, både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, sanktioneres, hvis de ikke lever op til deres rådighedspligt.

AKF har for Rådet gennemført en undersøgelse af brugen af sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere.