Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Offentlige driftsudgifter til kommunale sociale indsatser målrettet socialt udsatte (2015 - 2019)

19. jun. 2020

Rådet for Socialt Udsatte har med ugangspunkt i de seneste offentliggjorte data udarbejdet et overblik over de offentlige driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte fra 2015 til 2019.

De nyeste regnskabstal fra Danmarks Statistik om kommunernes udgifter til sociale indsatser til socialt udsatte blev offentliggjort i april 2020. I forhold til 2018 er den mest markante ændring en stigning i udgifterne til boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 på samlet 218 mio. kr. svarende til 19 pct. (15 pct. for §110-boformer og 28 pct. for §109 kvindekrisecentre). Det er ikke muligt at forklare årsagerne til stigningen ud fra regnskaberne.

De kommunale sociale indsatser i form af botilbud, misbrugsbehandling, bostøtte, herberger- og forsorgshjem m.v. er centrale for mange socialt udsatte. Derfor er det vigtigt at følge udviklingen i udgifter til området. I dette notat er regnskabstallene for de konti, der vedrører kommunale sociale indsatser til socialt udsatte, trukket ud af Danmarks Statistiks kommunale regnskaber, samlet og gjort sammenlignelige over årene så vidt det er muligt.

Du kan downloade notatet til højre på denne side.