Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Personer og familier med de laveste ydelser som forsørgergrundlag

01. mar. 2009

- en registerundersøgelse. 

Siden 2002 er der indført offentlige sociale ydelser, som ligger under det almindelige kontanthjælpsniveau, der forsørgelsesmæssigt traditionelt er blevet betragtet som det sociale sikkerhedsnet. Ud over indførelsen af disse nye laveste ydelser er der vedtaget en række ændringer på kontanthjælpsområdet, som bl.a. indebærer en nedsættelse af kontanthjælpen for personer, som i 6 sammenhængende måneder har været på kontanthjælp.

Tiltagene er foretaget med henblik på at øge kontanthjælpsmodtagernes incitament til at komme i arbejde.

Der er tale om en nyskabelse i dansk socialpolitik og nye argumenter for at indføre lavere ydelser – starthjælp og introduktionsydelse – og automatisk nedsættelse af kontanthjælpsydelsen efter 6 sammenhængende måneder på kontanthjælp. Bortset fra enkelte undersøgelser, som alene har set på de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, er der på trods af denne nyskabelse ikke iværksat eller taget initiativer til forskningsprojekter, som har sat fokus på at undersøge konsekvenserne af disse nye laveste ydelser.