Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådets anbefalinger til en reform af hjemløseområdet

13. sep. 2021

Rådet for Socialt Udsatte har sendt brev til regeringen og Folketinget med anbefalinger om at lave en reform af hjemløseområdet.

Rådet for Socialt Udsatte anbefaler regeringen at lave en egentlig reform af hjemløseområdet. Målet er at stoppe hjemløshed. 

Rådets fem anbefalinger er:

1. Sæt et bindende mål om at afskaffe langtidshjemløshed
Der er behov for et mål, som sætter en konkret dagsorden om, at hjemløshed kan og bør ophøre som et socialt problem. 

2. Afsæt midler på finansloven i 2022 til en langsigtet investering og omlægning af hjemløseindsatsen
Afskaffelse af hjemløshed kræver, at incitamentstrukturerne på området understøtter en fælles indsats omkring Housing First fra alle aktører på området.

3. Gør Housing First til den faglige standard for alle i hjemløshed
Denne metode har evidens for stor effekt.

4. Udvid antallet af betalige boliger og målret den kommunaleanvisningsret
Antallet af boliger, der kan betales af mennesker i hjemløshed, skal øges, hvis hjemløshed skal afskaffes.

5. Forebyggelse af hjemløshed og særlige indsatser
Forebyggelsen af hjemløshed er utilstrækkelig. Fx er det nødvendigt med langt bedre hjælp til anbragte unge i overgangen til egen bolig.

Du kan downloade og læse en uddybning af Rådets anbefalinger til reform af hjemløseområdet og Rådets brev til social og ældreminister Astrid Krag (S) og Folketinget til højre på denne side.

For mere information

Politisk konsulent
Laura Kofod
Telefon:41 85 10 64
E-mail: lauk@udsatte.dk