Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Sociale ydelser set i et fattigdomsperspektiv

Regeringen har det seneste 1 ½ år har gennemført en række ændringer af de sociale kontantydelser. Der er sket forbedringer på førtidspensionsområdet, mens kontanthjælp og introduktionsydelse er blevet nedsat.

Da kun få blandt de socialt udsatte, som er Rådets målgruppe, har en almindelig arbejdsindkomst er sociale ydelser er den vigtigste del af forsørgelsesgrundlaget. Derfor er størrelsen af de sociale kontantydelser og udviklingen heri af afgørende betydning for de udsatte gruppers vilkår.

Rådet har derfor fundet det vigtigt at få belyst de socialt udsatte gruppers økonomiske vilkår. Rådet har bedt analysecentret CASA om at undersøge de sociale kontantydelser til forskellige familietyper.

Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu i form af bilaget ”Sammenligninger af sociale ydelser” , som også kan findes på Rådets hjemmeside.

Dit navn
Din e-mailadresse
Navn på din organisation eller virksomhed
Din postadresse
Dit postnummer
Din by
* Alle felter med (*) skal udfyldes Antal