Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

01. apr. 2010

Hermed foreligger rapporten ”Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet”, som markerer afslutningen på Rådet for Socialt Udsattes store sundhedsundersøgelse.

Siden 2006 har Rådet, i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, gennemført en række delundersøgelser, som fra forskellige vinkler belyser sundhedstilstanden blandt samfundets socialt udsatte grupper. Nedslagspunkterne har været et litteraturstudium med titlen ”Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?”, en stor spørgeskemaundersøgelse ”SUSY UDSAT – Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2007” samt ”Dårligt liv – dårligt helbred”, en rapport der bygger på kvalitative interviews med socialt udsatte om deres helbred og oplevelser med sundhedsvæsenet.

Alle undersøgelserne har påvist en særdeles dårlig helbredstilstand blandt socialt udsatte både fysisk, psykisk og socialt, og det er i løbet af arbejdet blevet tydeligt, at de socialt udsatte i Danmark har en væsentligt dårligere sundhedstilstand end den øvrige del af befolkningen.