Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Socialt Udsattes Situation - Årsrapport 2020

01. mar. 2021

Socialt Udsattes Situation - Årsrapport 2020 behandler forskellige måder at anskue social udsathed på, samler op på tilgængeligt tal- og datamateriale på det sociale område og præsenterer Rådets seneste rapporter om bl.a. sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter og socialt udsattes brug af klagesystemet.

I Socialt Udsattes Situation - Årsrapport 2020 er der først en afsøgning af nogle undersøgelser, der tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til beskrivelse af social udsathed. Samtidig er de klassiske indikatorer på social udsathed og indsatser til gruppen stadig relevante og på lange stræk de eneste statistiske kilder til information om udviklingen på området. Derfor er oversigter over de indikatorer, som sædvanligvis bruges på feltet, også med.

I januar 2020 blev nybeskikket. Rådet fik i den forbindelse til opgave at se kritisk på Rådets hidtidige kommissorium, der med enkelte fortrinsvis sproglige moderniseringer har været uforandret siden Rådets etablering i 2002.

Rådet har derfor kastet sig ud i en bredt involverende proces, der med bidrag fra brugere, praktikere, forskere, socialpolitiske ildsjæle og meningsdannere skal give pejlemærker for, hvordan socialpolitikken bør indrettes fremover. En vigtig del af arbejdet er også at se på, hvordan social udsathed har ændret sig de seneste to årtier, hvem der i dagens samfund rammes af social udsathed, og hvilke nye indsatser og virkemidler, der er kommet til siden Rådets etablering.

Denne årsrapport fra Rådet er et mellemtrin på vejen til en ny tilgang til, hvordan social udsathed skal forstås og beskrives, og dermed også hvordan Rådet fremover vil rapportere om socialt udsattes situation i Danmark.

For mere information

Kommunikationskonsulent
Lars Wermelin Aarestrup
Telefon:41 85 10 50
E-mail: lwaa@udsatte.dk