Gå direkte til indhold

SUSY UDSAT 2012 – Rådet for Socialt Udsattes spørgeskemaundersøgelse af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark. Undersøgelsen, der er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse gennemført i 2007 (SUSY UDSAT 2007).

Formålet med SUSY UDSAT 2012 er at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte, at sammenligne med den generelle danske befolknings sundhedstilstand samt at undersøge, hvilke ændringer der er sket i sundhedstilstanden blandt socialt udsatte fra 2007 til 2012.

Undersøgelsen er baseret på selvadministrerede spørgeskemaer uddelt til socialt udsatte på ca. 140 herberger, væresteder, varmestuer, natcaféer, forsorgshjem og lignende sociale tilbud i mere end 40 danske byer. I alt har 1.157 personer besvaret spørgeskemaet.

icon-download