Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2004 til 2005

13. dec. 2004

Analysen af udviklingen i de udvalgte budgetkonti1 fra 2004 til 2005 viser, at der i kommunerne og amtskommunerne overordnet ikke sker ændringer i indsatsen over for gruppen af socialt udsatte, idet ændringen er på -1 pct. i faste 2004-priser. Der sker mindre udsving mellem de forskellige konti, men overordnet kan det konkluderes, at der ingen ændringer finder sted i indsatsen over for de socialt udsatte grupper, såfremt der kun ses på, om der budgetmæssigt afsættes flere midler til området.