Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

12. mar. 2016

Rådet for Socialt Udsatte har bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser. Rådet for Socialt Udsatte har i de senere år fået gennemført brugerundersøgelser baseret på surveys blandt brugere på § 110 boformer, i substitutionsbehandling og blandt socialt udsatte alkoholmisbrugere. Denne undersøgelse skriver sig dermed ind i en serie af brugersurveys.