Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Den Sociale Investeringsfond har potentiale, men også faldgruber

Rådet for Socialt Udsatte er bl.a. betænkeligt ved, at sociale indsatser skal være investeringsforretning for investorer, der skal sikre et markedsmæssigt afkast. Mennesker, der har brug for hjælp, skal have hjælp, uanset om det kan betale sig.

Grundlæggende er Rådet positiv overfor ambitionen om, at der i højere grad skal tænkes i helhedsorienterede, forebyggende og tidlige indsatser, og mener, at Den Sociale Investeringsfond kan bidrage til dette.

Udover det betænkelige i, at gøre sociale indsatser til investeringsforretninger, der skal give investorer et aflkast, er det desuden uklart, hvordan risikofordelingen mellem investorer og det offentlig er. Rådet mener, at der bør være mekanismer indbygget, som forhindrer, at det offentlige ender med at skulle betale investorer godtgørelse for evt. manglende afkast og lign.

Desuden peger Rådet på, at det er afgørende, at der udpeges medlemmer til det rådgivende udvalg, som har faglig ekspertise og erfaring med sociale indsatser.