Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Forbedring for førtidspensionister, der flytter mellem rigsdele

Rådet finder det meget positivt, at man med nyt lovforslag vil lette grænsehindringerne ved flytning mellem rigsdelene – også for personer, der er eller er i risiko for at blive socialt udsatte.

Rådet for Socialt Udsatte mener, at det er en stor forbedring, at personer, der modtager førtidspension, i visse tilfælde kan bevare deres hidtidige forsørgelsesgrundlag i op til 12 måneder, når de søger førtidspension et andet sted i rigsfællesskabet, og i visse tilfælde permanent kan overgå til førtidspension i det nye land uden ansøgning.

Rådet påpeger, at det kunne være ønskværdigt, om man ligeledes kunne lette flytninger mellem rigsdelene for personer, der modtager kontanthjælp ved at indføre overgangsordninger, som indebærer en midlertidig ret til at medtage sin kontanthjælp til en anden rigsdel.