Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Nyt lovforslag indeholder svækkelse af forældres retssikkerhed ved anbringelser uden samtykke

Rådet for Socialt Udsatte anerkender, at ro og stabilitet for udsatte børn og unge er et vigtigt hensyn, og at dette hensyn til tider kan kollidere med hensynet til forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager. Rådet finder imidlertid, at det ofte er muligt at imødekomme begge hensyn samtidig, og at der er dele af nærværende lovforslag, som hverken tjener det ene eller det andet formål.

Rådet har derfor en række kommentarer til lovforslagets enkelte dele.

Herunder at det klart svækker forældrenes retssikkerhed, at kommunen efter en indledende screening kan afslå at behandle anmodningen om hjemgivelse, så sagen ikke behøver realitetsbehandles.

At få et barn anbragt uden samtykke er én af de allermest indgribende foranstaltninger, man som forælder kan opleve. Derfor skal retssikkerheden i disse sager være meget høj. Det vurderes ikke rimeligt, at kommunen uden videre kan afslå at behandle en anmodning om hjemgivelse ud fra en vag formodning om, at forholdene i hjemmet er uændrede. Hvordan kommunen skal kunne vurdere dette, hvis kommunen ikke er forpligtet til at foretage nogen form for undersøgelse, står ikke klart. Rådet kan derfor ikke anbefale den foreslåede ændring.

Læs Rådets andre kommentarer til lovforslaget i det samlede høringssvar herunder.