Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Forringelse for socialt udsatte, hvis myndigheder må forlange, at al kommunikation skal være digital

Rådet mener generelt ikke, at digitale henvendelser til den offentlige forvaltning skal være obligatoriske på områder, hvor borgere som privatpersoner har behov for at henvende sig til det offentlige.

Ifm. forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning) påpeger Rådet, at mange socialt udsatte har vanskeligt ved at benytte digital kommunikation.

Kravet om at borgere som udgangspunkt skal modtage post fra det offentlige i e-boks volder allerede betydelige problemer.

Det vil derfor være en klar forringelse for socialt udsatte, hvis myndighederne får hjemmel til forlange, at al kommunikation skal være digital og at afvise henvendelser, meddelelser mv., der ikke indgives ved digital selvbetjening.

Rådet mener, at det, der er brug for over for socialt udsatte, er en langt mere grundig og personlig sagsbehandling. Mulighederne for, at borgerne kan få rådgivning, drøfte deres sag mv. personligt eller telefonisk med deres sagsbehandler bør udvides – ikke afvikles.